Op zoek naar jezelf?
preview basisboek

Opbouw basisboek

In deel 1 maak je jezelf vertrouwd met mindfulness meditatie. Het vormt het begin en tegelijkertijd de basis van je innerlijke reis: je gaat zitten op een rustige plek. Je richt je aandacht naar binnen. Je nodigt jezelf uit je innerlijke wereld van denken, voelen en waarnemen accepterend en liefdevol gade te slaan. Op de bijgevoegde cd staan oefeningen om je hierbij te helpen.

Deel 2 neemt je mee in het verrijken en verdiepen van je onderzoek. Je leert wetmatigheden ontdekken die je innerlijke wereld van denken, voelen en ervaren bepalen. Een boeiende en spannende ontdekkingstocht waarin je leert zien hoe ook je sociale relaties je innerlijke ervaring kleuren en vormen. Je krijgt helderheid over de diepere oorzaken van stress en de mogelijkheid je hiervan te bevrijden.

In deel 3 is de ontmoeting met de ander een integraal onderdeel van je mindfulness-training. Je kunt nu de spannende stap nemen je meditatietraining te richten op een open en onbevangen onderzoek naar jezelf in relatie met de ander. Zo wordt mindfulness een instrument om jezelf, de ander en de wereld te herontdekken. Je leert je authenticiteit volop ruimte te geven in de ontmoeting met de ander. Je kunt nu gaan ervaren hoe aandachtig samenzijn je diepste wezen verrijkt en tot bloei brengt.

Dat jij het boek nu in handen houdt is het eerste geschenk. Het tweede en belangrijkste geschenk geef je aan jezelf: het is jouw aandacht, jouw verlangen en jouw inzet voor het blootleggen van wie jij echt bent. Zodat je innerlijke leven je uiterlijke leven in alle rijkdom kan ontmoeten en tot bloei laten komen.

Ik wens je van harte een goede reis!

Terug