Op zoek naar jezelf?
standaard

Het verhaal van Bianca Snip

Toen ik gevraagd werd om de illustraties te maken voor de Mindfullness-boeken van Dorle Lommatzsch was ik direct enthousiast. Ik had weleens van Mindfullness gehoord maar wist nog niet wat het precies betekende, totdat ik de manuscripten van Dorle las. De inhoud bracht me vrijwel direct bij een stukje eigen levenservaring en het pad dat me gebracht heeft waar ik nu ben. Verschillende onderwerpen waar ik in de loop der jaren op mijn eigen manier mee geworsteld had kwamen voorbij en ik vond het een enorme uitdaging om hier beelden aan te geven.   Tijdens het illustratie-proces werd ik opnieuw geconfronteerd met deze onderwerpen en ik ben er zeer dankbaar voor dat ik hier een bijdrage aan heb mogen leveren en illustratief vorm aan heb mogen geven. Praktijk en wijsheid zijn voor mij op deze manier bij elkaar gekomen waardoor  dit ook mede mijn eigen groeiproces een mooie plek heeft gekregen bij mij.

De innerlijke criticus  

Indentificaties_02

Bij het hoofdstuk Identificaties kwam ik de innerlijke criticus tegen. Ik had er geen enkele moeite mee om hier een beeld van te scheppen want ik zag hem meteen voor me met zijn priemende ogen, wijzende vinger en zure blik. Het is inderdaad iemand die dateert uit de kindertijd zoals Dorle omschrijft en bij de weerspiegeling van bijbehorende normen en waarden kon ik me heel goed iets voorstellen. Door zijn gelaatstrekken te overdrijven heb ik geprobeerd hem iets absurds en belachelijks te geven. Als ik achteraf nu zelf naar deze illustratie kijk moet ik van binnen eigenlijk een beetje om hem lachen. Ooit heeft hij inderdaad geholpen om te overleven, maar inmiddels weet ik nu ook dat het anders kan …      

De zachtmoedige krijger  

hulpbronnen_01In het hoofdstuk Hulpbronnen schrijft Dorle over de zachtmoedige krijger, iemand die zich om naar het gevaar draait en de punt van zijn zwaard vol compassie precies op de wond legt. Direct kwam bij mij een beeld van een wijze indiaan naar boven die een is met de natuur en met alles wat leeft. Met deze indiaan heb ik geprobeerd om de zachtmoedige krijger uit te drukken als iemand die waakzaam is en de moed heeft zich om te draaien naar het gevaar, de angst of het ongemak en het recht in het gezicht te kijken, zoals Dorle zo mooi omschrijft. Maar deze indiaan is ook vastberaden en bereid om naar de volmaakte onvolmaaktheid van zichzelf te kijken.     

   

Thuiskomen in je relaties  

thuiskomen_in_je_relaties_01Het is fijn om die ander te ontmoeten als je er zelf ook in alle opzichten mag zijn. Dit gevoel kwam als eerste in me op toen ik las over thuiskomen in je relaties. Met de vrouw en man die ik voor dit hoofdstuk getekend heb, heb ik dit gevoel proberen uit te drukken en weer te geven. Bij jezelf zijn en blijven en vanuit deze basis contact maken met elkaar. Geven en nemen over en weer. Elkaar ontmoeten op een onderzoekende, open en ontmoetende manier.