Op zoek naar jezelf?
meditaties

Aanwezig zijn in relaties

Hier vind je een van de oefeningen uit het laatste hoofdstuk. Een hoofdstuk dat je praktische wegen aanreikt om ook in realaties open en niet-oordelende aandacht te bewaren.

Uit hoofdstuk 8:Relaties

Als je een ander ontmoet en je aandacht er helemaal bij is, zonder voorwaarden, zonder oordeel, dan ontstaat  aanwezigheid. We leren waar te nemen dat aanwezigheid de grond is van elke relatie. In de volgende oefening kun je dat meditatief verkennen.

Oefening: Aanwezig zijn

Zoek samen met een oefenpartner een rustige plek. Ga in een comfortabele houding zitten. Je rug is daarbij recht maar ontspannen. Veranker je aandacht in je hara. Richt je aandacht eerst op jezelf. Voel je adem. Voel je ademend lichaam. Voel ook het ritme van je adem.

Richt nu je aandacht op de ander. Kijk daarbij niet recht in haar gezicht. Kijk naar haar gestalte, met je blik iets naar beneden gericht. Je kunt ‘wazig’ kijken en toch de ander opmerken.  Merk de adembeweging van de ander op. Stem je af op het ademritme van de ander.

Merk op hoe het is om samen met de ander te ademen. Voel je eigen aanwezigheid terwijl je samen ademt. Voel de aanwezigheid van de ander terwijl je samen ademt. Voel jullie gezamenlijke aanwezigheid terwijl jullie samen ademen. 

Misschien voel je je onwennig om niet te praten, of niet te reageren. Misschien dat je criticus er opmerkingen over maakt. Gun jezelf de ruimte om het onwennig te vinden. Herken de oordelen van je criti-cus met mildheid. Laat je er niet door bepalen. Blijf open je ervaring onderzoeken.

Net als in meditatie zul je geregeld je aandacht verliezen. Merk het op. Blijf vriendelijk en accepterend naar alles wat je in dit samenzijn opmerkt. Ga steeds weer terug naar het bewustzijn van jullie samenzijn en gezamenlijk ademen. Doe dit een minuut of tien.

Kies dan ieder één woord of één zin om aan de ander te vertellen wat je hebt beleefd.

Hoe is jullie samenzijn nu?

Terug