Op zoek naar jezelf?
preview werkboek

Inleiding

Ben je op zoek naar jezelf? Als je er eenmaal aan begint, dan kun je het niet meer  laten. Ook al is dit ‘zelf’ een merkwaardig ongrijpbaar ding. Soms vang je een glimp op van een perfect moment. Een moment waarin je je verbonden voelt met het leven. Een moment waarin de vreugde door je hele wezen stroomt. Een moment van vrijheid en vervulling. Een gevoel van: “Dit is wat ik werkelijk ben” maakt zich van je meester. En je hebt dan niet eens iets gezocht. Het was er gewoon opeens. Voordat je het weet, is dit allemaal weer verdwenen. Je gevoel van jezelf zijn, van vrij en stromend zijn, is weer weg. Waarop je weer begint te zoeken. Je vraagt jezelf af: “Wat zijn dit toch voor mysterieuze krachten die me soms geluk brengen, me ‘echt’ doen voelen, om dan weer op merkwaardige wijze verdwijnen?”

Een werkboek met de titel 'Op zoek naar jezelf ?' suggereert dat je hierover  ook meer te weten kunt komen. Dat klopt. Het suggereert ook dat je hiervoor zou moeten werken. Dat klopt niet. Je moet er wel voor oefenen. Maar de  oefeningen in dit boek werken het beste als je ze met speelsheid en lichtheid benadert. In de geest van mindfulness: een open, nieuwsgierige en vriendelijke houding. Een innerlijke houding die bereid is meningen, oordelen en aannames los te laten en verwondering toe te laten. Ik wil je daarom uitnodigen dit werkboek als een avontuur te beschouwen. Een avontuur waarin jij jezelf  gelegenheid geeft om dit mysterieuze ‘zelf’ dieper te beleven. Door met een  open en nieuwsgierige houding te oefenen, creëer je een bedding. Een bedding waarin het wonder van het leven weer direct tot je kan spreken. Je krijgt nu de gelegenheid een paradox te onderzoeken: je kunt je leven en levensgeluk niet beheersen. En toch kun je door je eigen inzet en oefening een bedding creëren waarin je steeds vaker levensgeluk zult ervaren. Waarin je werkelijk ontdekt wie je bent en tegelijkertijd geraakt wordt door de onpeilbare diepte en mysterie van je wezen.

Sinds duizenden jaren wordt er een schat verzameld: de schat van de Dharma. Het woord Dharma zegt je misschien niets, dus bij deze wat uitleg. De Dharma is een goudmijn. Een vat met honing. Een paleis van kennis. Het is de diepe en uitgebreide wijsheid waaruit mindfulness voortkomt. Het is de boeddhistische naam van oneindig veel wijsheidslessen over een leven in echtheid en vormt de essentie van de boeddhistische psychologie. Hier worden levenswetten reeds duizenden jaren getoetst op hun waarheidsgehalte. De boeddhistische psychologie wil je niets opleggen of doen geloven, maar je uitnodigen tot onderzoek. Ze spreekt van levenswetten die vanuit een liefdevol en mededogend hart steeds weer door worden gegeven. Zodat  je in de gelegenheid bent om zelf te onderzoeken of ze ook voor jou gelden. Dat is de Dharma en zo diep liggen de wortels van mindfulness.

De Dharma is een levend lichaam dat ook door jouw en mijn onderzoek gevoed wordt en zich verder ontvouwt. Het werkboek is een uitdrukking van de levende Dharma. Geworteld in de eeuwenoude wijsheid van de  boeddhistische psychologie, schetst het een oefenweg die velen ook in onze tijd als waardevol en kostbaar ervaren. Dit boek is ook een uitdrukking van nieuwe ontwikkelingen waarin de oude wijsheidslessen uit het boeddhisme de actuele wetenschap ontmoeten. Westerse psychologie en psychotherapie, neurobiologie en hersenonderzoek blijken in onze tijd een vruchtbare en levendige invloed te hebben op de Dharma. In dit boek zijn de oude lessen uit het boeddhisme verweven met hedendaagse inzichten uit psychologie en psychotherapie. Misschien – en dat weten we waarschijnlijk pas over honderd jaar – is deze ontwikkeling een deel van de ontvouwing van de levende Dharma.

Het werkboek biedt je meditaties en meditatieve oefeningen aan, die hun  grond hebben in de boeddhistische psychologie. Ze vormen samen een weg naar steeds diepere lagen van jezelf. De schatten die in de oefeningen van  het Werkboek mindfulness verborgen liggen, ontvouwen zich pas door je eigen levende ervaring, als je er werkelijk zelf mee aan de slag gaat. Ga daarbij  niet te snel. Je zult merken dat je zelfkennis zich ook kan ontvouwen als je bijvoorbeeld een tijd lang dagelijks met één oefening werkt. Sta jezelf toe te vertragen en aandachtig de essentie van een oefening in je op te nemen.