Op zoek naar jezelf?
preview werkboek

Opbouw werkboek

Het eerste deel


In Hoofdstuk 1 word je stap voor stap begeleid in een nuchter en eenvoudig innerlijk zelfonderzoek. Je legt hier de basis voor authentieke zelfkennis. Je leert het gereedschap kennen dat je daarbij nodig hebt: een bewustzijn dat zich liefdevol en zonder vooroordeel op het ‘nu’ richt. Het nu dat zijn levende uitdrukking vindt in het lichaam. Het nu dat gebaseerd is op wer
kelijke ervaring en niet op het denken over je ervaring. Het is de kern van mindfulness training.

Natuurlijk kom je tijdens het oefenen hindernissen tegen. Hoofdstuk 2 is hier volledig aan gewijd. Je kunt het zelfs als een eerste hulpgids gebruiken. Zoek op wat jou in je meditatie parten speelt, doe de oefening en je zult vaardiger je meditatieve ontdekkingstocht naar jezelf voortzetten.

Hoofdstuk 3 herinnert je aan de vele kostbaarheden die je in je draagt en leert je hiermee te werken. Vertrouwen,  creativiteit, vriendelijkheid of moed zijn daar enkele voorbeelden van. Ze zijn als zaadjes die het water van onze aandacht nodig hebben om te kunnen ontkiemen. Kostbaarheden waar we vaak geen aandacht aan besteden, omdat we gewend zijn ons te richten op wat  er  ontbreekt, op wat we verlangen of wat ons bedreigt. Je wordt uitgenodigd  om te onderzoeken wat aandacht voor deze kostbaarheden je te bieden heeft op je weg naar de waarheid van je wezen.

Hoofdstuk 4 leer je de aandacht te verfijnen. Je innerlijke zintuigen worden door het doen van de oefeningen steeds subtieler en nauwkeuriger. Je  ontdekt de rijkdom van je innerlijke zintuigen. Ze openen dimensies in je waarneming die rechtstreeks leiden naar je echte wezen.

Het tweede deel

In het tweede deel van het boek krijg je gelegenheid om je onderzoek te verdiepen. Je doet dit met meditaties, maar ook met andere werkvormen. Je zult hier bij voorbeeld oefeningen vinden, waarbij je gevraagd wordt iets op te  schrijven, of waarbij je samen met een partner oefent. Je leert mindfulness te verbinden met niet-meditatiemomenten.

Ons wezen drukt zich uit in ons lichaam. Hoofdstuk 5 nodigt je uit om deze boeiende samenhang te ontdekken. Onze cellen en lichaamsdelen blijken daarbij herinneringen te herbergen die te maken hebben met onze geschiedenis en  onze opvoeding. Door de oefeningen in dit boek, kun je deze samenhang voor jezelf ontdekken. Je zult merken dat aandacht die tegelijkertijd zacht en moedig is, bevrijdend werkt op deze geschiedenis.

Hoofdstuk 6 bied je een dieper en helder begrip van de levenswetten die in ons allemaal werkzaam zijn. Je leert deze wetten van binnenuit te begrijpen. Via ervaringsgericht onderzoek naar deze levenswetten, waarbij je in contact bent met je lijf en je zintuigen, komt helder in beeld hoe we zelf bijdragen aan onze innerlijke stress. Hoe we vervreemd raken van onszelf. Dit heldere inzicht schept de basis om andere keuzes te maken waarin we onze gewoontepatronen, die stress veroorzakend zijn, kunnen herkennen en  loslaten. Bevrijd van stress kunnen we ons opnieuw richten op onze werkelijke, zintuiglijke ervaring en groei.

In hoofdstuk 7 word je uitgedaagd je zelfonderzoek te richten op je vele identificaties. De boeddhistische psychologie beschouwt identificatie met onszelf als dé bron van alle stress en lijden. Dat vinden we hier in het Westen maar vreemd. Zeker als je op zoek gaat naar jezelf. Dan is het toch juist de bedoeling je ‘zelf ’ te vinden? Een merkwaardige tegenstelling. Je kunt hier  onderzoeken of het loslaten van identificaties je berooft van je eigenheid of je juist iets te bieden heeft en je verrijkt op de ontdekkingstocht naar je diepste wezen.

Het derde deel

In het laatste gedeelte van het boek richt je je meditatieve onderzoek op je relaties. Je neemt nu een belangrijke stap om mindfulness – dat wil zeggen: je vermogen tot heldere en open aandacht – in je leven te verankeren. Onze relaties zijn de gebieden bij uitstek waar we onze openheid en helderheid  makkelijk verliezen. Juist hier worden we reactief en raken we makkelijk verstrikt in stressreacties. Als we leren mindful te luisteren en te spreken, biedt dit ons een enorme kans. Als we met open en niet-oordelende aandacht de ander ontmoeten, dient de ander als spiegel waarin wij onszelf kunnen leren kennen en ons diepste wezen tot bloei kunnen brengen.

Terug