Op zoek naar jezelf?
reacties
Reacties van lezers

"Dorle Lommatzsch heeft het talent om met de essenties van verschillende tradities en denkrichtingen een laagdrempelige, heldere en veelzijdige werkwijze aan te bieden. Goed gebruik makend van het dagelijks leven als oefenveld. Door het werkboek en de cd  is haar begeleiding en uitleg een ondersteuning voor ieder traject dat gericht is op ontvouwing vanuit de ware Bron - de Stilte.  Zowel voor coach als Zoeker. Waar ooit de mens lichaam en geest splitste, brengt Dorle met doeltreffende onderbouwing en vaak speelse 'oost-west' oefeningen de eenheidservaring van lichaam en geest terug in ons bewustzijn en levensproces. Deze set boeken en bijbehorende cd leiden naar een diepgaande draagkracht voor ieder die nieuwsgierig op zoek is naar zichzelf!"

Fina Vyver, centrum voor zelfontplooiing, lichaamsgerichte psychotherapie en the Work van Byron Katie.

Een krachtig, liefdevol en vloeiend geschreven boek,  in een directe uitnodigende stijl… Dorle Lommatzsch is erin geslaagd een aantal fundamentele noties uit boeddhisme, (contemplatieve) psychologie en uit de Diamond Approach - een eigentijds pad van zelfrealisering -  op verrijkende wijze weer te geven in een doorleefde, persoonlijke integratie. Met verrassend eenvoudig taalgebruik, en een lichte toon die het serieuze en speelse verenigt, weet ze diepe wijsheden aansprekend over te brengen, in dit basisboek dat vergezeld gaat van een praktisch oefenboek. Er zijn vele manieren waarop onze nieuwsgierigheid gereedschap aangereikt krijgt, waarbij we kunnen oefenen vanuit een milde houding van getuige zijn. Bij lezing worden we als het ware uitgenodigd ook de warme, accepterende toon waarin het boek geschreven is, te verinnerlijken. De bereidheid om waar te laten zijn wat waar is… Liefde voor de waarheid is het kompas op dit pad van niet-oordelende aanwezigheid, van open zelfonderzoek.Een heerlijk, `ruim’, wijs boek, een parel!

Dr. Adeline van Waning, psychiater, meditatiegids www.meditationapr.org